Spravedlnost - váhy (ilustrace)Poskytujeme právní služby
v oblastech:

 • Občanské právo - sepis smluv, problematika sousedských práv...
 • Rodinné právo - rozvodové řízení...
 • Obchodní právo - zakládání společností, vymáhání pohledávek...
 • Právní poradenství pro obce - zastupování v řízení před soudy...

Poskytování právních služeb

Občanské právo

 • sepis a korekce smluv (zejména smlouvy týkající se nemovitostí, smlouvy kupní, směnné, nájemní, darovací, o výpůjčce), včetně ověření podpisů smluvních stran
 • zastupování v řízení před soudy, účast při jiných jednáních
 • vymáhání pohledávek
 • problematika sousedských práv
 • problematika věcných břemen

Obchodní právo

 • sepis a korekce smluv (smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování), včetně ověření podpisů smluvních stran
 • změny obchodních společností
 • zastupování v řízení před soudy, účast při jiných jednáních
 • vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů

Rodinné právo

 • vypracování rozvodových smluvních dokumentů
 • zastupování při sporných řízeních o rozvodu
 • úprava práv a povinností k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu rodičů
 • zastupování v řízení před soudy a jinými institucemi
 • úprava výživného k nezletilým dětem

Právní poradenství poskytované obcím

 • sepis a korekce majetkoprávních smluv, včetně vypracování vzorových smluv a jiných dokumentů
 • vypracování interních předpisů, směrnic a nařízení
 • zpracování právních rozkladů dle požadavku klienta