Spravedlnost - váhy (ilustrace)Poskytujeme právní služby
v oblastech:

  • Občanské právo - sepis smluv, problematika sousedských práv...
  • Rodinné právo - rozvodové řízení...
  • Obchodní právo - zakládání společností, vymáhání pohledávek...
  • Právní poradenství pro obce - zastupování v řízení před soudy...

O advokátní kanceláři

Z důvodu výkonu veřejné funkce advokátka v tuto chvíli nepřebírá nová právní zastoupení.

Mgr. Lenka Matoušová, advokátní kancelář, je advokátní kanceláří, která poskytuje právní služby zejména v oblasti práva rodinného, občanského, obchodního, se zvláštním důrazem na právní vztahy k nemovitostem. Samostatnou oblastí právního poradenství je práce pro menší obce a jejich obecní úřady.

Cílem advokátní kanceláře je poskytování kvalitních komplexních právních služeb při zachování osobního přístupu ke klientovi.

Advokátní služby lze poskytovat především na adrese pobočky advokátní kanceláře. Lze si ale dohodnout i poskytování právních služeb mimo tuto pobočku - po předchozí dohodě advokátka může za účelem poskytování právních služeb dojíždět do sídla klienta, případně realizovat pracovní jednání v prostředí kaváren či úřadů (vše dle potřeb klientů).